Parochie

Parochie H


Liduina Kelpen-Oler
KERKBERICHTEN WEEK 28-2019.

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen
0475-475372, voor bijv. huisbezoek, ziekenzalving, overlijden.
en ziekencommunie.
PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269
PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Zie ook website www.liduina.clustertabor.nl
of de clusternieuwsbrieven in de kerk.

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 28 - 2019:

ZATERDAG 13 juli 18.00 u H.Mis
-voor Mia Thissen-van Ratingen
-Jaardienst ouders Gerards-Brouns

ZATERDAG 20 juli geen H.Mis

ZATERDAG 27 juli 18.00 H.Mis
-Voor Riet Daemen-Bruijnen
-Uit dankbaarheid.

ZATERDAG 3 augustus 18.00 KERMISMIS in de versierde parochiekerk.
Foto: drukte tijdens de Liduinaviering bij de schutterij
MEDEDELINGEN:

-DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

-VORMSELVIERING voor de kinderen van groep 7 en 8 van Kelpen-Oler en Grathem op vrijdag 29 november om 18.30 uur in onze Liduinakerk.

================================================================================================

|Doorsturen