Parochie

Parochie H


Liduina Kelpen-Oler

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen
0475-475372, voor huisbezoek, ziekenzalving/overlijden.
en ziekencommunie.
PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269
PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Zie ook website parochie H.Liduina: www.liduina.clustertabor.nl of www.clustertabor.nl
of de clusternieuwsbrieven in de kerk.

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 11 - 2019:

WOENSDAG 13 maart 14.00 uur Uitvaartplechtigheid van de heer Frits Baetsen.

ZATERDAG 16 maart geen H.Mis

ZATERDAG 23 maart 18.00 uur H.Mis
Zeswekendienst voor Mia Thissen-van Ratingen.

ZATERDAG 30 maart geen H.Mis

MEDEDELINGEN:

DANK voor uw deelname aan de actie KERKBALANS,

Zondag 24 maart 12.30 uur doopplechtigheid voor Liv Heldens. Welkom Liv in onze parochiegemeenschap.

GEDURENDE de VEERTIGDAGENTIJD (Vastentijd) staat de VOEDSELMAND weer in de DAGKAPEL. Ongeveer 15 gezinnen in geheel Leudal rekenen op Dianico, dus op ons allemaal…..

-DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

================================================================================================

|Doorsturen