Algemeen

Mededelingen en activiteiten:


Website: www.seniorengrathem.nl

Bel Canto:
De liefhebbers van opera-muziek kunnen weer genieten op woensdagavond 20 maart a.s. om 19.30 uur bij
Zaal Geraats.

Contributie:
Deze bedraagt ook weer voor 2019: € 25,00 p.p.en kan overgemaakt worden op bankrek:NL93RABO0117001430
t.n.v.Senioren Grathem of in contanten aan de penning-meester Jos Beurskens. Graag voor 27 maart 2019 !

Yoga:
Met lichte inspanning je lijf en je geest in balans brengen.
Elke donderdag van 8.45 tot 9.45 uur in de sportzaal op het Nassauplein. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Wandelen:
Elke woensdagavond om 19.00 uur, vanaf de Markt.
Iedereen, ook niet-leden, zijn van harte welkom.

Fitness:
Goed voor lichaam en geest ! Begin er nou aan !
Ben je lid van de Seniorenvereniging, krijg je korting !
Info. Jos Beurskens tel. 451977; en
Fysio Henderickx tel. 459059.
|Doorsturen