Algemeen

Kermisbijeenkomst Leudal


Beste mensen,
30 januari heeft de kermisbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze
bijeenkomst was als volgt:

‘Dorpsraden, horeca kermiscomités en ander geïnteresseerden worden door de
Stichting Behoud Traditionele Kermisorganisatie geïnformeerd over de plannen
voor 2018 en samen wordt gekeken wat de kansen en knelpunten zijn van de
kermissen in Leudal’.

Gemeente Leudal heeft begin 2017 de organisatie van de kermis overgedragen
aan een externe partij. De rol van de gemeente is nu vergunningverlener en
toezichthouder. Kermissen worden beschouwd als een evenement.

Gemeente Leudal heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
Traditionele Kermisorganisatie voor de periode 2017 t/m 2021. De stichting
hoeft de gemeente geen standplaatsgelden te betalen. Stroom, water en
(indien nodig) reinigingskosten worden doorberekend.

Wethouder Verlinden heeft toegelicht dat de overdracht en samenwerking over
het algemeen goed verlopen is. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten te
benoemen, maar over het algemeen kan gesteld worden dat afspraken worden
nagekomen en er goede communicatie is tussen stichting en gemeente. De
voorzitter van de stichting heeft een korte toelichting gegeven over het
jaar 2017. De stichting heeft in elke kern een kermis georganiseerd, maar
het is helaas niet rendabel om dit in 2018 weer te doen. De stichting heeft
ideeën over het samenvoegen van kermissen en wil bepaalde kermissen niet
meer gaan organiseren. Op de plekken waar geen kermis actief wordt
georganiseerd kan een dorpsraad wel ondersteuning krijgen van de stichting
indien zij bijvoorbeeld bij een dorpsfeest een attractie wensen.

In deelgroepen zijn de eventuele wijzigingen, kansen en knelpunten per kern
besproken.

Een aantal zaken kwamen bij elke groep terug.

Kermisbijeenkomst Leudal

Beste mensen,

30 januari heeft de kermisbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze
bijeenkomst was als volgt:

‘Dorpsraden, horeca kermiscomités en ander geïnteresseerden worden door de
Stichting Behoud Traditionele Kermisorganisatie geïnformeerd over de plannen
voor 2018 en samen wordt gekeken wat de kansen en knelpunten zijn van de
kermissen in Leudal’.

Gemeente Leudal heeft begin 2017 de organisatie van de kermis overgedragen
aan een externe partij. De rol van de gemeente is nu vergunningverlener en
toezichthouder. Kermissen worden beschouwd als een evenement.

Gemeente Leudal heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
Traditionele Kermisorganisatie voor de periode 2017 t/m 2021. De stichting
hoeft de gemeente geen standplaatsgelden te betalen. Stroom, water en
(indien nodig) reinigingskosten worden doorberekend.

Wethouder Verlinden heeft toegelicht dat de overdracht en samenwerking over
het algemeen goed verlopen is. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten te
benoemen, maar over het algemeen kan gesteld worden dat afspraken worden
nagekomen en er goede communicatie is tussen stichting en gemeente. De
voorzitter van de stichting heeft een korte toelichting gegeven over het
jaar 2017. De stichting heeft in elke kern een kermis georganiseerd, maar
het is helaas niet rendabel om dit in 2018 weer te doen. De stichting heeft
ideeën over het samenvoegen van kermissen en wil bepaalde kermissen niet
meer gaan organiseren. Op de plekken waar geen kermis actief wordt
georganiseerd kan een dorpsraad wel ondersteuning krijgen van de stichting
indien zij bijvoorbeeld bij een dorpsfeest een attractie wensen.

In deelgroepen zijn de eventuele wijzigingen, kansen en knelpunten per kern
besproken.

Een aantal zaken kwamen bij elke groep terug.

- Communicatie tussen dorp en stichting moet en kan beter. Gemeente
stuurt nogmaals de contactgegevens van de stichting rond en de stichting
actualiseert hun website.

- Voorafgaand aan de kermis is het van belang om activiteiten op elkaar
af te stemmen en tijdens de kermis is het ook goed om elkaar op te zoeken.

- Succes van de kermis hangt af van attracties i.c.m. activiteiten in
het dorp.

Bijvoorbeeld:

- De Steppenrace in Kelpen –Oler

- De kerkmis op de botsautobaan in Kelpen - Oler

- De ‘openings’ activiteiten op zondag in Baexem

Maar denk ook aan acties met muntjes (horeca en attracties), een loterij
(met inzet van de lokale MKB), kleurwedstrijden, dorpsbrunches, etc. Zorg
dat activiteiten dicht bij het kermisterrein plaatsvinden. Tip van
dorpsraden: Houd financiële inbreng van inwoners / bewoners (om bepaalde
attracties of activiteiten te organiseren) laag, dan is de drempel laag om
mee te doen en zorg voor vernieuwing van activiteiten.

Bij de verschillende kernen zijn verschillende scenario’s besproken en
ideeën geopperd om de kermis te verbeteren;

- Vrijdag reeds beginnen en de woensdag laten vervallen

- Kermis combineren met andere activiteit zoals een braderie/markt

- Kermis meer centreren

- Kermis verplaatsen in tijd en dit met het thema Halloween te
combineren.

- Betere samenwerking in bijvoorbeeld promotie / facebook pagina.

- Maar ook: kermis laten vervallen en indien wenselijk een attractie
plaatsen bij een dorpsfeest.

Verschillende ideeën worden door de stichting en door dorpsraden/
betrokkenen bekeken (is het haalbaar / wenselijk). De avond heeft er toe
geleid dat de verschillende partijen elkaar beter hebben leren kennen en dat
ideeën en knelpunten zijn uitgewisseld.

De bijeenkomst heeft er ook voor gezorgd dat de kernen meer inzicht hebben
gekregen in het functioneren van de kermis en de stichting heeft ook meer
beeld van de uitdagingen waarmee een dorpsraad kampt.

Indien wenselijk kan de gemeente voor de kermiseditie 2019 weer een
bijeenkomst organiseren.

Verder wil ik u nog wijzen op het Fonds Maatschappelijke Ontwikkelingen.
Dit fonds kan initiatieven die gericht zijn op het versterken van de
ontmoetingsfunctie binnen het dorp ondersteunen. Voor de totale regelingen,
zie:

https://www.leudal.nl/vereniging-of-instelling/incidentele-subsidieregelinge
n_44738/item/subsidieregeling-fonds-maatschappelijke-activiteiten_55522.html

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling, dan kunt u terecht bij Kevin
Vergoossen.

E: K.vergoossen@leudal.nl <mailto:K.vergoossen@leudal.nl>

In de bijlage treft u de contactgegevens aan van de Stichting Traditionele
Kermisorganisatie.

Zij heeft ook een eigen website:
http://www.stichtingtraditionelekermisorganisatie.nl/

(Deze wordt binnenkort geactualiseerd).

|Doorsturen