Algemeen

Gemeente treedt op tegen voorbereidende handelingen

Door Gilsing lokale media

Leudal gaat strenger optreden tegen ‘drugspanden’. Sinds 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd waarbij ook bestuursrechtelijk opgetreden kan worden tegen voorbereidende handelingen. Het hebben van voorwerpen of apparatuur om een drugspand in te richten vallen nu ook onder het regime van het plaatselijke Damoclesbeleid. Dit houdt in dat het aanwezig hebben van voorwerpen of apparatuur (zogenaamde voorbereidende handelingen) gelijk staat met het in werking hebben van een drugspand. Er volgt dan dezelfde maatregel.

“De politie komt gevaarlijke situaties tegen” vertelt burgemeester Verhoeven. “Woningen die brandgevaarlijk zijn, omdat er geknoeid wordt met elektriciteit in ruimtes met een hoog vochtgehalte. Wie is verantwoordelijk voor het kind dat boven of in het huis ernaast ligt te slapen, of voor het pand van de buren als het mis gaat? We zien genoeg menselijke drama’s. Mensen die instemmen met henneppraktijken omdat ze in geldnood zitten. Het lijkt gemakkelijk te verdienen geld, maar als de plantage ontdekt wordt, krijgen ze niet alleen een ‘straf’. Ook geld van gestolen stroom moeten ze alsnog betalen en de belastingdienst eist het geld op basis van de inkomsten die de illegale telers hebben gehad van de ontdekte en eerdere oogsten. En dan hebben we het nog niet over de handlangers die geholpen hebben spullen te leveren om een plantage in te richten. Hoe kom je van deze mensen af? Drugspanden vormen een gevaar voor onze samenleving.”

Strengere regels
Burgemeester Arno Verhoeven: “De regels worden strenger. We willen niet alleen maar inwerking zijnde drugspanden ontmantelen, maar ook voorkomen dat deze überhaupt worden ingericht. Dit is het signaal dat we afgeven in onze gemeente. Het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft- of harddrugs wordt niet getolereerd. Het is aan bewoners goed na te denken over de gevolgen die het telen of produceren van drugs kan hebben.”

Meld misdaad
Ben je aangesproken om je pand ter beschikking te stellen voor de hennepteelt of andere illegale praktijken? Laat het de wijkagenten in de gemeente Leudal weten. Samen met u willen wij zorgen voor een veilig Leudal waar het prettig wonen en ondernemen is. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt; Meld Misdaad Anoniem. Bel hiervoor met telefoonnummer: 0800 -7000.

|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties