Algemeen

Mededelingen en activiteiten:


Website: www.seniorengrathem.nl

Contributie 2018:
Enkele leden zijn nog in gebreke !!
Deze € 25,00 kunt u overmaken naar bankrekening
NL93RABO0117001430, t.n.v. Senioren Grathem,
onder vermelding van: contributie 2018; of in contanten aan de penningmeester: Jos Beurskens, Dorpstraat 17. Graag vóór 1 april 2018.

Yoga:
Elke donderdag van 8.45 – 9.45 uur, in de gymzaal.
Info: Thea van Viersen, Pr. W. Alexanderstraat 3.
Tel. 0475-453558

Fietsen:
Een tweetal heren zijn afgelopen week geweest !

Wandelen:
Elke woensdagavond om 19.00 uur, vanaf de Markt. Iedereen is van harte welkom.

Fitness:
Het is en blijft gezond voor lichaam en geest.
Hoe meer men beweegt, hoe alerter men wordt.
Info. Jos Beurskens tel. 451977; en
Fysio Henderickx tel. 459059.
|Doorsturen